<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=908928349242118&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fyll i formuläret för att ladda hem ditt exemplar

"Nio frågor att ställa en leverantör för att säkerställa att de är True SaaS"

SaaS-A4-spread-circleE-handeln är unik när det kommer till branschspecifika
ord och begrepp. Förkortningar och akronymer, låneord och
sammansättningar. Ibland är de självförklarande, ibland inte. Och visst det blir extra knepigt när ett begrepp har olika betydelser beroende på vem som använder det.  SaaS är ett utmärkt exempel på detta.
 
SaaS har utvecklats enormt de senaste åren. Det är inte längre bara för små och medelstora handlare, utan också för de riktigt stora. Det har gjort att begreppet stigit i popularitet, och antalet leverantörer som påstår sig vara just SaaS har ökat markant. Men det är många som använder begreppet slarvigt. Det försvårar för dig som hört om storheten i SaaS, men kanske ändå inte har 100 procent koll på vad det faktiskt innebär. Då det är upp till dig som beställare att undersöka vad leverantören faktiskt erbjuder ser vi ett problem här.
 
I detta dokument får du verktyg för att minska risken att ert val blir fel, att ni blir vilseledda. Vi vill hjälpa dig att välja en äkta SaaS-leverantör, om det är det ni behöver och verkligen vill ha. Här får du nio frågor att ställa till en leverantörer för att ta reda på om de är SaaS på riktigt.

Vad är SaaS och vilka är alternativen?

SaaS-A4-frontSaaS står för Software as a Service och innebär lite förenklat att du hyr en mjukvara eller en plattform, i motsats till att köpa den. Precis som med allt du hyr så är det ägaren som ansvarar för att allt fungerar som det ska, inte du. De ser till att den servas, att det är den senaste versionen och att alla kopplingar underhålls. Du skriver på, betalar och använder. Simple as that, även om processerna kring att bygga en lönsam e-handel är mycket mer komplext än så. Det ska till design, integrationer mot andra system och externa applikationer med mera. Dessa väljs efter behov och önskemål innan lansering, och ska specificeras via en noggrann kravspecifikation och förstudie oavsett val av lösning.

 

För att ett regelrätt hyravtal ska vara möjligt när det gäller datormjukvara krävs det att det sker via molnet. Alternativet innebär att leverantören (ägaren) fysiskt inte har tillgång till koden, då den kan vara lagrad på din dator, server eller för den delen i molnet, men att lösningen är ”specialanpassad” till 100 procent efter dina behov. Vilket in sin tur innebär att din version är omöjlig att underhålla, uppdatera och konfigurera centralt – det vill säga av ägaren, leverantören. Den biten hamnar då på ditt bord.

 

On-Premise och Fake SaaS

Motsatsen till en molnbaserad lösning är att lagra den lokalt, vilket oftast sker på en närliggande eller i huset ståendes server (därav On Premise). Det är också här det blir lite krångligt. Du kan också lagra din OnPrem- plattform i molnet, vilket många leverantörer idag också erbjuder, men det gör det inte till SaaS. SaaS är molnbaserad, men alla molnbaserade lösningar är inte SaaS. Inte äkta SaaS.